Adama blog

Extreem!

07/06/2018

‘Greenpeace verplicht boeren tot meer milieu-belasting’. Het zou een goede krantenkop zijn voor in de landelijke media. Misschien wat scherp, maar extreme standpunten zijn populair in de media. Makkelijke oplossingen ook. De termen ‘bijengif’, ‘alle insecten gaan dood’, ‘geen biodiversiteit’ en ‘dode bodems’, alles volgt elkaar snel op de laatste tijd. Boeren zijn de schuld van dit alles, zo lijkt de samenvatting. Je vraagt je af hoe het bestaat dat er nog iets geoogst kan worden in Nederland van al die dode bodems waar geen insecten meer rondvliegen. Enige mogelijkheid volgens ‘deskundigen’: de landbouw moet radicaal anders, dan komt het wel goed.

Ik geef toe, zelf gebruik ik ook wel extreme standpunten in gesprekken. Je overdrijft de invloed van iets of iemand tot in het extreme om maar reactie te krijgen in discussies. Meestal werkt dat heel goed…. Je maakt je punt door het expres eenzijdig of simpel voor te stellen. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Er is vrijwel nooit één factor aan te wijzen als oorzaak van een bepaald probleem. Als de oplossing zo eenvoudig was, dan bestond het probleem waarschijnlijk allang niet meer.

Om op de eerste zin terug te komen: het is wat cru opgeschreven, maar niet eens onwaar. Via een sterke lobby en blijven herhalen van termen als ‘bijengif’ e.d. spelen NGO’s als Greenpeace in op de emotie en nu zijn de ‘neonics’ Europees verboden. Maar wat is het alternatief ? Het lijkt wel of daar niet over is nagedacht. En natuurlijk, er zullen seizoenen zijn dat bieten of aardappelen zonder een insecticide-bespuiting kunnen, maar er zullen vaker seizoenen zijn dat dit niet kan. En in die seizoenen neemt de milieubelasting door één of meerdere volveldsbespuitingen dus toe. Met dank aan Greenpeace en consorten.

Wat we als landbouw wellicht wel kunnen doen is inspelen op maatschappelijke reacties. Als die ‘oranje’ velden door gebruik van glyfosaat zoveel negatieve reacties oproepen, waarom laten we die velden dan 3-4 weken zo liggen ? Je kunt het ook na 1 week onderwerken als er nog nauwelijks verkleuring te zien is. En waarom zouden we die glyfosaat-toepassing vlak voor de graanoogst eigenlijk nog nodig hebben ? In het seizoen zijn er toch kansen genoeg om met sterke herbiciden (probleem)onkruiden aan te pakken ? Beide genoemde toepassingen zijn gewoon toegelaten, maar wellicht kunnen we er beter mee omgaan door andere keuzes te maken. Alweer een probleem opgelost.

Je kunt zeggen dat we zo buigen voor ‘onwetende burgers’, of ‘gesubsidieerde NGO’s als Greenpeace’ (zonder ‘probleem’ hebben ze immers geen bestaansrecht), maar dat is te kort door de bocht. Er is een groeiende groep burgers die meer wil weten over wat en hoe er wordt omgegaan met gewasbescherming. Je kunt er ook slimmer op inspelen. Of gewoon vragen beantwoorden. Eén keer per jaar bestrijd ik pleksgewijs (chemisch) distels en zuring in mijn weiland waar ook een wandelpad doorheen loopt. De laatste jaren valt me op dat er steeds meer mensen vragen wat ik eigenlijk doe. En ik woon toch redelijk landelijk, men is wel landbouw gewend. Een korte toelichting volstaat meestal, maar wat ik bedoel is dat vragen over gewasbescherming niet alleen in de Amsterdamse grachtengordel gesteld worden.

Het is jammer dat de nuance weg is uit de discussie over gewasbescherming. De landbouw is gebaat bij gewasbescherming, chemisch of biologisch, om ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden. En ook ‘de burger’ is gebaat bij gewasbescherming voor goed en gezond voedsel. Als NGO’s extreme standpunten blijven innemen komen we niet verder in de discussie. Als landbouw jezelf ingraven in je eigen gelijk helpt ook niet.

Wie is er tegen een milieuvriendelijke manier van gewasbescherming ? Niemand ! Maar simpelweg roepen dat alle chemische gewasbeschermingsmiddelen dan maar moet verdwijnen is te makkelijk. Want is het alternatief beter ? Is er uberhaupt een alternatief ? En ‘groene’ oplossingen zijn niet perse milieuvriendelijker. Dus: nuance graag !

Extremisme, op welk vlak dan ook, heeft zelden een goede oplossing gebracht.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsberichten!
Wij verloten tijdelijk tractor miniaturen onder alle nieuwsbrief inschrijvers.
Schrijf je in voor onze nieuwsberichten en maak kans op één van de vele minaturen!

 

Ja, ik schrijf me in!

 

miniaturen line up website.png

Terry van Loon

Geschreven door Terry van Loon

Crop Manager Cereals - Graanspecialist

Schrijf u in voor Adama email updates

Recent Posts

New call-to-action