Adama blog

Waardering

05/01/2018

Het is de laatste tijd goed raak. Wie kranten en andere (social) media wat volgt zou de indruk kunnen krijgen dat de landbouw zo’n beetje de bron is van alle problemen. Of het nu gaat over mest, fijnstof, luchtvervuiling, insectensterfte en ga zo maar door.

Graanspecialist Adama.png

Wat me stoort aan deze manier van berichtgeving is dat het zo weinig genuanceerd is. Zelfs nu Twitter 2 x zoveel ruimte biedt (nu 280 tekens) blijft het eenzijdig: de landbouw moet radicaal anders, want zo kan het niet langer…. Waarom het me stoort is omdat het voorbijgaat aan de enorme vooruitgang en verandering die al decennia bezig is (en nog steeds doorgaat) in de landbouw. Alsof de landbouw 20 jaar niks gedaan heeft en nu alle problemen veroorzaakt. Een belachelijk beeld. Dat er vrijwel nooit één oorzaak van een probleem is. Dat akkerbouwgewassen buiten groeien, wat elk jaar andere uitdagingen met zich meebrengt.

Kritiek
Mag er dan geen kritiek zijn ? Tuurlijk wel. Maar wel graag opbouwend. Als er één sector openstaat voor innovatie, dan is het de landbouw wel. Nederland staat er internationaal om bekend ! Je moet je nu bijna verantwoorden als je verwijst naar andere sectoren waar ook nog wel wat te winnen is. Voorbeeld: gewasbeschermingsmiddelen horen niet in het oppervlaktewater en via o.a. allerlei spuittechnieken wordt daar ook aan gewerkt om die emissie te minimaliseren. Zo moet er in 2018 met minimaal 75% driftreductie-techniek worden gespoten. Telers zijn daar al jaren (met succes) mee bezig om het nóg beter te doen. Maar wie weet dat buiten de landbouw ? Tegelijkertijd komt er 8-10 keer zoveel aan geneesmiddelen in het oppervlaktewater.

Paniek
Nog een voorbeeld: ‘paniek’ in de media want er worden stoffen gevonden op fruit. Mijlenver onder de MRL. Stoppen met die chemische middelen lees je dan. Terwijl dat nu juist de best onderzochte middelen zijn. Wat weten we van alternatieve ‘groene’ middelen ? Heel weinig. Terwijl er wel stemmen opgaan om voor die groep middelen een ‘eenvoudiger risico-analyse’ te doen. En ook zijn er juist MRL’s vastgesteld zodat we wetenschappelijk weten wat nog veilig is. Want hoe veilig zijn de alternatieven, of willen we meer oogstrisico (lege schappen) en meer kans op mycotoxines ? Daar wordt vaak niet eens aan gedacht.

Ondertussen gaan we door
Ondertussen gaat de akkerbouwer gewoon door met wat hij altijd doet. De tarwe zit weer in de grond, de plannen voor komend seizoen worden weer gemaakt. En de veranderde regelgeving wordt weer opgenomen in de bedrijfsvoering, ondanks de kosten en ondanks de onzekerheid of die wel betaald worden. Voedsel hebben we elke dag nodig. Een beetje meer waardering voor wat de Nederlandse landbouw presteert en hoe die zich heeft aangepast aan de veranderende eisen zou goed zijn in de (sociale) media. Want de landbouw staat nooit stil. En dat maakt het ook zo leuk en uitdagend, het is elk jaar anders en beter !

Interessant?
Dit was m'n eerste blog. Wat vond je ervan? laat hieronder je reactie achter.

Mede namens ADAMA Northern Europe wens ik u een goed, gezond en positief 2018 !

 

Onderwerpen: waardering, landbouw, 2018, miniatuuractie

Terry van Loon

Geschreven door Terry van Loon

Crop Manager Cereals - Graanspecialist

Schrijf u in voor Adama email updates

Recent Posts

New call-to-action