<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=199839833918882&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blijf op de hoogte van de laatste blog artikelen

Inschrijven
Oct 7, 2021 2:05:26 PM - door Hans Pijpers - Technical Support Manager Fruit & Boomkwekerij
1 min

Aandachtspunten voor bewaring en overwintering in de sierteelt

bewaring en overwintering in de sierteelt

Het groeiseizoen zit er ondertussen alweer op. Veel gewassen zijn klaar voor de verkoop, andere blijven gedurende de winter op het bedrijf voor latere levering in het voorjaar. Daarin is er onderscheid in de bewaring van gewasssen in de vollegrond, of in pot. Maar ook tussen gerooide gewassen die de komende periode gekoeld of ingevroren worden. Een hele uitdaging om gedurende deze periode de kwaliteit in de gaten te houden.

De basis voor een gezond gewas is een goede ontwikkeling in het groeiseizoen. In de periode vanaf augustus wordt de focus groter op afharding van gewassen. Dit jaar hebben we daarin ook de eerste ervaring opgedaan met ons nieuw fungicide Pitcher. De insteek daarmee is om gewassen vrij van schimmels als botrytis en phoma de bewaring in te laten gaan. De effecten daarvan zullen we later uiteraard pas gaan zien.

Maar daarmee houdt het niet op en zijn er meerdere aandachtspunten de komende periode om de bewaring goed te laten verlopen.

Het verwijderen van oud blad en dode scheuten is van belang om te voorkomen dat deze gaan verteren. Ook kan vertering van gewasresten leiden tot broei wat schade aan het gewas kan veroorzaken. Controle van partijen in de koeling op temperatuur is essentieel, want temperaturen onder het vriespunt kunnen vooral bij bladhoudende gewassen tot schade leiden.

Rooien in de vollegrond is ook een aandachtspunt. Te vroeg starten kan leiden tot verdroging omdat gewasssen nog actief zien. Afharding door wortelsnoei en bemesting zijn nu actueel doordat er voldoende vocht in de bodem aanwezig is.

Voor de containerteelt geldt daarnaast ook dat planten korter bij elkaar worden gezet: In tunnels, kassen of containerveld. Controleer regelmatig het vochtgehalte in de pot. Ook dient de ontwikkeling van het gewas in de gaten gehouden te worden, want bij zachtere winters kunnen gewassen actief worden. Als knoppen gaan zwellen zijn ze vaak meer gevoelig voor schimmels, maar ook voor vorst. In deze situaties is het van belang om o.a. alert te zijn op temperatuur en luchtvochtigheid. Voldoende luchten en een goed klimaatbeheer zijn van belang.

Verder dient ook nagedacht te worden over vorst en beschermende maatregelen. Sommige gewassen hebben weinig bescherming nodig, andere kunnen beter in de kas of tunnels overwinterd worden. Optioneel kan daarbij nog worden afgedekt met vliesdoek. Afweging hierbij is beschadiging van knoppen bovenin het gewas en daarnaast is het lastiger om onkruid aan te pakken gedurende de winter als er afgedekt is. Allemaal overwegingen om op korte termijn op een rij te zetten zodat bewaring en overwintering optimaal verlopen.

Hans Pijpers - Technical Support Manager Fruit & Boomkwekerij
Hans Pijpers - Technical Support Manager Fruit & Boomkwekerij
Interesse in de landbouw, specifiek in de fruit- en boomteelt. Bijna 20 jaar actief in deze teelten en geïnteresseerd in alle bijbehorende aspecten zoals plantweerbaarheid, bodem, teelttechniek en natuurlijke vijanden. Ruime ervaring in advisering van telers en daarmee bekend met de uitdagingen in de praktijk. Daarnaast ervaring in uitvoering van proeven en demo’s, welke als doel hebben het ontwikkelen van nieuwe innovaties voor de fruit- en boomteelt.

Wellicht ook interessant