<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=199839833918882&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blijf op de hoogte van de laatste blog artikelen

Inschrijven
Feb 20, 2020 12:49:46 PM - door Olaf van Campen
1 min

Geen zorgen voor morgen

De workshops van het IRS

De afgelopen winter maanden (of liever gezegd, najaarsmaanden gezien de temperatuur en neerslag), waren er weer veel bijeenkomsten en vergaderingen omtrent gewasbescherming. Zo hadden wij in December de Nefyto jaarvergadering waarin er veel punten werden besproken die mij zorgen baarden. Het aantal nieuwe actieve stoffen dat ontwikkeld wordt daalt. De kosten worden hoger en de kans op slagen in Europa wordt kleiner. Tevens verdwijnen er momenteel veel producten. En het einde is nog niet in zicht. Want veel actieve stoffen moeten zeer binnenkort ge-herregistreerd worden en ze zullen er niet allemaal doorheen komen. Er was ook positief nieuws; de milieubelasting is de afgelopen jaren enorm gedaald. Een dikke pluim voor de sector dus. En we zullen met systemen zoals EasyConnect/EasyFlow eraan bij gaan dragen dat deze impact nog kleiner gaat worden in de toekomst.

Een andere zorg van mij zijn de insecten. Er zijn weer veel rapporten verschenen over de relatie tussen het gebruik van neonicotinoiden en bijen; de ene positief, de ander negatief. Feit is wel, dat we door het afschaffen van de zaadbehandeling met neonicotinoiden in bijvoorbeeld suikerbieten, weer meer problemen gaan krijgen met o.a. het vergelingsvirus. Tijdens het IIRB (International Institute of Sugarbeet Research) congres in Brussel, werd daar ook uitgebreid bij stil gestaan. En in de workshops van het IRS werd onze kennis omtrent luizen en andere insecten weer bijgespijkerd. Het herkennen en monitoren zal veel kennis en kunde vereisen de komende jaren!

IRS workshop insecten

Andere zorgen zijn er omtrent spuittechniek. Veel boeren hebben andere spuittechniek of doppen moeten aanschaffen om in 2020 de gewasbeschermingsmiddelen op een juiste manier te mogen toepassen. Maar een andere spuitdop of techniek, vraag vaak ook een andere manier van rijden en/of watergebruik. En aangezien we steeds minder producten ter beschikking hebben, is het zeer belangrijk om de middelen die nog overblijven in ieder geval optimaal te benutten.Bovenstaande ontwikkelingen zorgen ook weer voor kansen en uitdagingen in onze mooie landbouw sector. Of we een antwoord gaan hebben op alle problemen, dat betwijfel ik. Maar we zullen ons uiterste best gaan doen, om de gewassen zo goed mogelijk met de juiste gewasbescherming te laten groeien in 2020.

Olaf van Campen - Strategic Agronomy Manager
Olaf van Campen - Strategic Agronomy Manager
20 jaar ervaring in de landbouw en kennis van akkerbouwgewassen. Belangrijkste interesse in suikerbieten en aardappelen. Hoge technische kennis van suikerbieten en aardappelteelt. Reisde door heel Europa om lokale telers te ondersteunen met Nederlandse technieken en innovaties. Kan praktische ervaring van de boerderij overbrengen naar alle geïnteresseerden in land-en tuinbouw.

Wellicht ook interessant