<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=199839833918882&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blijf op de hoogte van de laatste blog artikelen

Inschrijven
Jun 11, 2021 3:35:10 PM - door Robbert Boon - Marketing Campaign Manager
2 min

De effectiviteit van niet-chemische gewasbescherming

Het zijn roerige tijden voor telers. Chemische gewasbescherming lijkt door resistentie aan effectiviteit in te boeten, door strengere regelgeving wordt het lastiger om nieuwe en bestaande middelen op de markt te krijgen en vanuit de samenleving klinkt een steeds duidelijkere vraag naar verantwoordelijk geteelde producten. Vroeg of laat zul je dus aan de slag moeten met biologische gewasbescherming. Maar is dit wel mogelijk op een effectieve manier? Het antwoord is gelukkig ‘ja’. Eerlijkheidshalve moet daarbij vermeld worden dat duurzame gewasbescherming wel wat voeten in de aarde heeft, wil je het effectief inzetten. In dit artikel vertellen we je hoe je dat in het algemeen doet en met ons niet-chemische product Charge in het bijzonder.

 

De ingrediënten voor succes

De effectiviteit van Charge hangt samen met een aantal factoren. Zo werkt het product het best als je het toepast wanneer de infectiedruk het hoogst is. Op dat moment versterkt Charge de natuurlijke afweer van het gewas en blijft de plant de ziekte de baas. Het vaststellen van het juiste moment van behandeling en de vitaliteit van de plant zijn dus cruciaal. Gelukkig zijn er genoeg hulpmiddelen die je helpen bij het bepalen van het juiste toepassingsmoment. Denk bijvoorbeeld aan het Bieten Advies Systeem (BAS) van Cosun. In de speciale app van BAS zie je precies wanneer de infectiedruk het hoogst is, zodat je weet wanneer je Charge mag toepassen. Ook lokale resistenties en weersomstandigheden spelen een rol in de effectiviteit. Gecombineerd met je eigen ervaringen en data over voorbije oogsten heb je zo alle informatie in handen om Charge maximaal te laten werken.

 

Net zo effectief door geïntegreerde aanpak

Het op een goede manier toepassen van biologische producten en niet-chemische oplossingen in de gewasbescherming vraagt om een andere visie en werkwijze dan je tot nu toe gewend bent. Omdat alles rond het teeltproces met elkaar samenhangt, krijg je het beste resultaat met een systeemaanpak. Hierbij stel je alle afzonderlijke succesfactoren perfect op elkaar af. Denk aan het gebruik van rassen met een lage infectiedruk, het inzetten van natuurlijke vijanden voor ziektes en plagen, een goede samenstelling van de bodem en natuurlijk het juiste moment van zaaien en beschermen. Als je alle omstandigheden optimaal inricht en beheersbaar houdt, haal je het maximale uit biologische gewasbescherming. Chemische producten moet je zien als grof geschut; het succes van Charge zit ‘m in een gecoördineerd plan. Bij de juiste aanpak zijn biologische producten net zo effectief als chemische, terwijl de nadelen achterwege blijven. Toegegeven, het zal je in het begin wat meer tijd en energie kosten, maar de winst is er op termijn zeker naar.

 

Overgangsperiode en ontwikkeling

De vraag naar biologische gewasbescherming heeft pas de laatste jaren een vlucht genomen. Dat betekent dat er nog lang niet zo veel onderzoek naar is gedaan als naar chemische producten. Het is daarom logisch dat sommige aspecten van de nieuwe verantwoorde aanpak nog in de kinderschoenen staan. Zo wordt er nog veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Charge in verschillende gewassen. Feit is dat de bescherming bij suikerbieten significant is. Het is duidelijk dat de invloed op andere gewassen en bij verschillende ziektes ook positief is, maar harde cijfers kunnen en mogen we hier nog niet geven. Daarom zal op de korte en middellange termijn een bepaald percentage aan chemie noodzakelijk blijven. Zo’n transitiefase is natuurlijk geen probleem, want uiteindelijk willen we telers alleen producten bieden die doen wat ze beloven. Geleidelijk aan zal het aandeel van chemische producten afnemen en misschien zelfs helemaal verdwijnen. Dit laatste heeft voor een belangrijk deel ook te maken met de perceptie van de samenleving. Willen we alleen groente en fruit zien dat een schoonheidsprijs verdient, of is een gezond product met hier en daar een vlekje ook een optie? In dat laatste geval kunnen niet-chemische en biologische gewasbeschermingsproducten eerder voorzien. Als de consument er klaar voor is, zijn wij dat ook.

 

Tijd voor de toekomst

Hoe je het ook wendt of keert, biologische gewasbescherming heeft de toekomst. Daarom is het verstandig om er op tijd mee te beginnen. Zo maak je de overgang stap voor stap mee en hoef je niet overhaast op een ander systeem over te schakelen. Juist omdat de markt en de samenleving nog niet zo ver zijn heb jij de kans om de toekomst in je eigen tempo te verwelkomen. 


Ben je benieuwd hoe jij ons niet-chemische Charge al in kunt gaan zetten? Neem dan contact met ons op of informeer bij je leverancier.

Robbert Boon - Marketing Campaign Manager
Robbert Boon - Marketing Campaign Manager
20 jaar ervaring in de agrarische sector en affiniteit met marketing en sales, veredeling en teelttechniek. Met een verleden in het praktijkonderzoek voor de suikerbieten- en uienteelt een hoog kennisniveau van deze gewassen. Volgt kritisch, maar realistisch de maatschappelijke uitdagingen binnen de agrarische sector. Als relatiebeheerder vervul ik graag een verbindende rol.

Wellicht ook interessant