<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=199839833918882&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blijf op de hoogte van de laatste blog artikelen

Inschrijven
Mar 18, 2019 10:21:36 AM - door Olaf van Campen
1 min

Digitale tijdperk niet altijd positief

Blog olaf - potatoes Digital-1

Het nieuwe jaar is nog geen maand oud, en de eerste nieuwe plannen in de agrarische sector beginnen al vorm te krijgen. Alles lijkt te maken te hebben met het digitale tijdperk waarin we nu leven. Er is geen ontkomen aan. In eerdere blogs schreef ik al eens over precieslandbouw en cameratechnologie (bijvoorbeeld het automatisch virus zoeken in pootgoed). Het is duidelijk dat we steeds meer digitale informatie verzamelen en dat we met technologie deze informatie om kunnen zetten in bruikbare machines en modellen.

Blog Olaf jan 2019

Positief voorbeeld

Toch moeten we ons wel af blijven vragen, of het nuttig is om een bepaalde digitale techniek door te voeren of zelfs verplicht te stellen. Laat ik met een positief voorbeeld beginnen. Begin januari heb ik een bezoek gebracht aan een akkerbouwer die al een paar jaar werkt met een electronische sorteermachine voor pootgoed. Deze digitale manier van werken scheelt hem veel arbeid. Bovendien verbetert de kwaliteit en maatsortering t.o.v. de traditionele manier van aardappels sorteren. Een mooie innovatie die jaar op jaar verbetert (camera’s worden beter, software wordt sneller, etc. etc.). Zeker een mooie ontwikkeling voor de toekomst.

Andere voorbeelden 

Maar er zijn ook andere voorbeelden; bijvoorbeeld het druk-registratiesysteem voor veldspuiten. Om emissie te reduceren, is er een systeem bedacht waarbij de druk bij veldspuiten moet worden vastgelegd. Op die manier moeten telers aantonen dat zij zich houden aan de wettelijk voorgeschreven driftreductie eisen. Het eind resultaat van deze maatregel is te begrijpen, maar de uitvoering zorgt ervoor dat telers (onnodig) op kosten worden gejaagd. Er zijn andere en betere oplossingen om emissie te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan spoelplaatsen of akkerranden. Er is nog veel meer winst te behalen op het erf, dan op het land!

Melkveehouders

Ook in de melkveehouderij is er een nieuw digitaal registratiesysteem voor mestuitrijden verplicht geworden. Een verplichting waarbij de overheid denkt dat er in de toekomst minder fraude wordt gepleegd. Melkveehouders (en ook akkerbouwers) zijn ondernemers die nauwkeurig werken. Met digitale technieken worden er grote stappen gezet d.m.v. precisie landbouw. Het is belangrijker om deze stappen te verbeteren en te blijven voortzetten, dan meet apparatuur te verplichten en zodoende de productie kosten te verhogen.

Komende vrijdag mag ik op het landbouwplatform van de SGP aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid om politiek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. En elkaars standpunten en belangen te vertellen en te begrijpen. Een mooi streven voor het digitale tijdperk!    

Olaf van Campen - Strategic Agronomy Manager
Olaf van Campen - Strategic Agronomy Manager
20 jaar ervaring in de landbouw en kennis van akkerbouwgewassen. Belangrijkste interesse in suikerbieten en aardappelen. Hoge technische kennis van suikerbieten en aardappelteelt. Reisde door heel Europa om lokale telers te ondersteunen met Nederlandse technieken en innovaties. Kan praktische ervaring van de boerderij overbrengen naar alle geïnteresseerden in land-en tuinbouw.

Wellicht ook interessant