<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=199839833918882&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blijf op de hoogte van de laatste blog artikelen

Inschrijven
Oct 1, 2021 8:51:52 AM - door Hans Pijpers - Technical Support Manager Fruit & Boomkwekerij
1 min

Vruchtboomkanker; onderneem tijdig actie!

Vruchtboomkanker - image

De oogst is volop gaande. In september was het vooral droog, wat gunstig is in deze periode.

Nu de oogst bijna voorbij is, neemt het risico toe op infectie door vruchtboomkanker via de plukwondjes. Maar ook bloedluis kan een een infectie verspreiden. Ook door het wisselvalligere weer neemt het risico toe.
Kenmerkend zijn de aantasting van twijgen en takken. Er ontstaat vaak een inzinking en de bast verkleurd iets donkerder. De tak boven de aantasting sterft vaak af. Tijdens de pluk zijn eventuele aantastingen al gesignaleerd en is er vaak een goed beeld van de situatie. Controleer ook de jonge aanplant, een aantasting kan ook jonge bomen flink aantasten. De mate van gevoeligheid hangt af van leeftijd, maar ook van de diverse rassen. Volgens het etiket van Merpan is er de optie om een gewasbehandeling na de oogst uit te voeren. Er kan twee keer Merpan worden ingezet, de dosering is 2,5 kg/ha met een minum interval van 7 dagen.

De curatieve aanpak vanvruchtboomkanker is een hele uitdaging, probeer daarom ook juist alle mogelijke preventieve maatregelen te treffen. Ook maatregelen voor de langere termijn zijn daarbij zinvol. Hoe is het gesteld met de bodemstructuur op percelen waar problemen zijn? Zorg voor goede afwatering, zeker op de natte percelen. Verwijder aangetaste takken in de winterperiode onder droge omstandigheden. Zorg ook voor extra controle in het volgende groeiseizoen bij percelen waar eerder aantasting is gesignaleerd en verwijder ook dan de aangetaste plantendelen. Zorg dat aangetaste takken worden afgevoerd en tevens dat snoeigereedschap tijdig ontsmet wordt.

Hans Pijpers - Technical Support Manager Fruit & Boomkwekerij
Hans Pijpers - Technical Support Manager Fruit & Boomkwekerij
Interesse in de landbouw, specifiek in de fruit- en boomteelt. Bijna 20 jaar actief in deze teelten en geïnteresseerd in alle bijbehorende aspecten zoals plantweerbaarheid, bodem, teelttechniek en natuurlijke vijanden. Ruime ervaring in advisering van telers en daarmee bekend met de uitdagingen in de praktijk. Daarnaast ervaring in uitvoering van proeven en demo’s, welke als doel hebben het ontwikkelen van nieuwe innovaties voor de fruit- en boomteelt.

Wellicht ook interessant